Napis O nas

Nasza placówka istnieje od 1 września 1972 roku. W obecnym kształcie funkcjonuje od roku 1993 z przekształcenia Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 2 w Zespół Poradni nr 1.

Jesteśmy publiczną placówką oświatową, świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i uczniom z placówek objętych rejonem naszego działania. Prowadzimy również doradztwo zawodowe dla wszystkich uczniów z rejonu miasta Lublin.

Naszym głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb.

Ofertę kierujemy również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży.

  1. W swoich działaniach dotyczących dziecka kierujemy się jego dobrem.
  2. Zgłaszającym się do naszej placówki gwarantujemy ochronę danych osobowych oraz postępowanie zgodne z etyką zawodową.
  3. Osoby korzystające z usług poradni traktujemy z należytą godnością, poszanowaniem tożsamości i prywatności.
  4. Zachowujemy neutralność i staramy się stwarzać warunki pomocne w rozwoju osobistym klientów poradni.
  5. Badania diagnostyczne przeprowadzamy na wniosek rodziców, prawnych opiekunów.
  6. Ukazujemy rodzicom najlepsze dla dziecka rozwiązania, wspieramy w podejmowaniu decyzji.
  7. Gwarantujemy rodzicom prawa do uzyskania rzetelnych informacji dotyczących wyników badań dziecka oraz wskazań postdiagnostycznych.
  8. Dokumenty dotyczące dziecka (opinie, orzeczenia) przekazujemy wyłącznie rodzicom.
  9. Szanujemy prawo rodziców do odwoływania się od decyzji naszego Zespołu Orzekającego.
  10. Jesteśmy otwarci na uwagi krytyczne, a dyrektor chętnie spotka się z rodzicami również w tych sprawach.
napis Misja
Napis Rodzicu, Uczniu, Nauczycielu

Wierzymy, że nie jesteś pozbawiony zdolności radzenia sobie z problemami Twojego życia. Wierzymy, że nikt na świecie nie potrafi zrobić lepszego użytku z Twojego życia niż Ty sam.
W jakimkolwiek jesteś stanie – niezależnie od tego, jak wielkie są Twoje cierpienia, pustka i brak wiary, zmęczenie i zagubienie – możesz jeszcze stanąć mocniej na własnych nogach i iść dalej, szybciej, wyżej, jeżeli będziesz tego chciał. Nie chcemy i nie możemy tej drogi odbyć zamiast Ciebie. Jeżeli się zgodzisz, będziemy Ci jakiś czas towarzyszyć. Pragniemy pomóc Ci w tym, abyś umiał lepiej pomagać sobie. Może przyjdzie taka chwila, że nasze role się zamienią.

abstract, artwork, cubism