Napis wolontariat

W naszej poradni istnieje możliwość podjęcia pracy na zasadzie wolontariatu. Taką formę zdobywania doświadczeń zawodowych proponujemy już od 2003 roku.

Naszymi wolontariuszami zwykle zostają studenci psychologii i kierunków pedagogicznych, ale jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi osobami, które są zainteresowane świadczeniem pomocy na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin.
Wolontariusze angażują się w różne działania na rzecz uczniów na terenie ich domu, szkoły lub poradni. Pomagają osobom z placówek objętych naszymi działaniami. Najczęściej są to dzieci ze słabszymi możliwościami do uczenia się, z trudnościami dyslektycznymi, nadpobudliwością psychoruchową, kłopotami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym czy ogólnie słabszym stanem psychofizycznym.

Warunkiem podpisania porozumienia o wolontariacie z naszą poradnią jest udział w szkoleniach, odbywających się corocznie na początku roku akademickiego. Informacje o ich terminach ukazują się na naszej stronie internetowej oraz plakatach rozwieszanych w lubelskich uczelniach. Zachęcamy także do zgłaszania się w czasie całego roku akademickiego!

W czasie odbywania praktyki wolontariackiej każdy z wolontariuszy może korzystać z konsultacji i wsparcia opiekuna merytorycznego – pracownika poradni.

volunteers, hands, tree
volunteer, charity, cloud

Szczegółowych informacji na temat wolontariatu udziela koordynator Aleksandra Wroczyńska
aleksandra.wroczynska@zp1.lublin.eu

Kwestie związane z porozumieniami, prosimy kierować do Eweliny Ciszek – ewelina.ciszek@zp1.lublin.eu lub Aleksandry Wroczyńskiej – aleksandra.wroczynska@zp1.lublin.eu

Zapraszamy również do kontaktu pod numerem tel. kom. 509-731-851.