Pracownicy Specjalistycznej Poradni Zawodowej​

Jagoda Chwiejczak

psycholog, doradca zawodowy

Diagnoza predyspozycji i uzdolnień uczniów. Pomoc młodzieży klas ósmych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Warsztaty psychoedukacyjne. Coaching dla uczniów i nauczycieli. Konsultacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

jagoda.chwiejczak@zp1.lublin.eu

Katarzyna Bukowska-Pierzyk

psycholog, doradca zawodowy

Doradztwo zawodowe i poradnictwo dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży ponadpodstawowych, pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej. Warsztaty psychoedukacyjne. Diagnoza i pomoc uczniom z trudnościami w nauce i problemami emocjonalnymi. 

katarzyna.bukowska@zp1.lublin.eu

Ewelina Ciszek-Nazar

psycholog, doradca zawodowy
Diagnoza psychologiczna predyspozycji i uzdolnień uczniów. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej. Warsztaty psychoedukacyjne.

ewelina.ciszek-nazar@zp1.lublin.eu

Katarzyna Gajewska-Palak

psycholog, doradca zawodowy

Doradztwo zawodowe i poradnictwo dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży ponadpodstawowych, pomoc w planowaniu ścieżki edukacyjnej. Warsztaty psychoedukacyjne. Diagnoza i pomoc uczniom z trudnościami w nauce i problemami emocjonalnymi.

katarzyna.gajewska-palak@zp1.lublin.eu

Joanna Falandysz

PSYCHOLOG, DORADCA ZAWODOWY
Diagnoza psychologiczna predyspozycji i uzdolnień uczniów. Doradztwo szkolne i zawodowe, pomoc młodzieży w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Warsztaty psychoedukacyjne.

joanna.falandysz@zp1.lublin.eu

Ewa Misiuda

psycholog, doradca zawodowy

Diagnoza predyspozycji i uzdolnień uczniów. Diagnoza i pomoc uczniom z trudnościami w nauce i problemami emocjonalnymi. Psychoedukacja rodziców i nauczycieli. Diagnoza, opiniowanie, wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

ewa.misiuda@zp1.lublin.eu

Marcin Narecki

psycholog, doradca zawodowy
Poradnictwo i doradztwo zawodowe i szkolne dla uczniów szkół średnich. Pomoc maturzystom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Konsultacje, diagnoza, pomoc psychologiczna dla młodzieży ponadpodstawowej.

marcin.narecki@zp1.lublin.eu

Aleksandra Wroczyńska

pedagog, doradca zawodowy

Diagnoza predyspozycji i uzdolnień uczniów. Diagnoza pedagogiczna. Terapia pedagogiczna, szczególnie dla uczniów z trudnościami w uczeniu się. Wsparcie rodziców i placówek edukacyjnych.

aleksandra.wroczynska@zp1.lublin.eu