Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5​

Małgorzata Długosz

pedagog, dyrektor poradni

Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Porady wychowawcze. Wsparcie merytoryczne dla szkół i placówek. Przewodnicząca Zespołów Orzekających.

malgorzata.dlugosz@zp1.lublin.eu

Sylwia Danielak

neurologopeda, pedagog

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci do 5-tego roku życia z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji słownej. Prowadzenie warsztatów „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

sylwia.danielak@zp1.lublin.eu

Agnieszka Dyjak

psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii rodzin

Diagnoza i pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Psychoprofilaktyka – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży. Psychoedukacja rodziców. Psychoterapia dzieci i młodzieży. Konsultacje systemów rodzinnych.

agnieszka.dyjak@zp1.lublin.eu

Ewa Gierasimiuk

psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych. Diagnoza i poradnictwo dla uczniów z trudnościami w nauce. Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Poradnictwo psychologiczne dla rodziców. Szkoła dla rodziców i wychowawców. Trening zastępowania agresji ART.

ewa.gierasimiuk@zp1.lublin.eu

Magdalena Grudzień

pedagog, psycholog

Terapia pedagogiczna. Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna. Konsultacje dla rodziców w zakresie wspierania rozwoju dziecka. Psychoprofilaktyka – zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży.

magdalena.grudzien@zp1.lublin.eu

Małgorzata Miłaszewska

logopeda, pedagog

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci sześcioletnich i starszych. Porady, konsultacje dla rodziców i opiekunów. Zajęcia plastyczno-terapeutyczne dla dzieci. Koordynowanie prac zespołów orzekających.

malgorzata.milaszewska@zp1.lublin.eu

Monika Melanowicz

pedagog

Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Porady wychowawcze. Wsparcie szkół i placówek. Punkt ADHD – diagnoza, konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

monika.melanowicz@zp1.lublin.eu

Beata Serej​

psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii rodzin

Diagnoza i pomoc uczniom z trudnościami w nauce i problemami emocjonalnymi. Punkt ADHD – diagnoza, konsultacje dla rodziców i nauczycieli. Diagnoza, opiniowanie młodzieży uzdolnionej. Terapia rodzinna w ramach systemowej terapii rodzin oraz psychoterapia dzieci i młodzieży. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

beata.serej@zp1.lublin.eu

Katarzyna Sieniow​

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Diagnoza i terapia pedagogiczna. Integracja sensoryczna – diagnoza dysfunkcji, konsultacje dla rodziców i nauczycieli z zakresu metody integracji sensorycznej. 

katarzyna.sieniow@zp1.lublin.eu

Agata Smolyn

psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii rodzin

Diagnoza i pomoc psychologiczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Psychoterapia młodzieży. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Konsultacje wspierające dla rodziców.
Spotkania rodzinne w ramach systemowej terapii rodzin.

agata.smolyn@zp1.lublin.eu

Anna Stadnik

pedagog

Diagnoza uczniów z trudnościami w nauce, ocena dojrzałości szkolnej. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Psychoedukacja młodzieży, rodziców i nauczycieli. Punkt ADHD – diagnoza, terapia, konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

anna.stadnik@zp1.lublin.eu

Joanna Szuran

pedagog

Diagnoza pedagogiczna. Terapia pedagogiczna: indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, grupowe zajęcia ortograficzne. Poradnictwo dla uczniów z trudnościami w nauce. Poradnictwo wychowawcze dla rodziców. Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

joanna.szuran@zp1.lublin.eu

Marta Wiechetek

psycholog

Diagnoza i pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Psychoedukacja rodziców. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Punkt ADHD – diagnoza, konsultacje dla rodziców i nauczycieli.

marta.wiechetek@zp1.lublin.eu

Anna Witek

pedagog

Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne i grupowe.Konsultacje dla rodziców i nauczycieli służące wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży

anna.witek@zp1.lublin.eu

Aleksandra Wroczyńska

pedagog

Diagnoza pedagogiczna. Terapia pedagogiczna, szczególnie dla uczniów z trudnościami w uczeniu się. Wsparcie rodziców i placówek edukacyjnych.

aleksandra.wroczynska@zp1.lublin.eu