Poszukujemy Wolontariuszy

Napis wolontariat

Zapraszamy osoby chętne do współpracy z poradnią.

Proponujemy bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą na terenie ich domu, szkoły lub w siedzibie poradni.

Wszystkich zainteresowanych wolontariatem studenckim zachęcamy do udziału w spotkaniu organizacyjnym.

Odbędzie się ono w siedzibie poradni, przy ul. Magnoliowej 8 w Lublinie 

dnia 24.10.2022 r. (poniedziałek), o godz.: 18:00.

 Czekamy na zgłoszenia studentów i absolwentów szczególnie psychologii, kierunków pedagogicznych i  logopedii, a także kierunków ścisłych 🙂

Zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu organizacyjnym należy dokonać w sekretariacie poradni, do dnia 20.10.22 r., w godzinach 8-18, pod numerami telefonu:

81 747 35 26 lub 509 731 861

Terminy szkoleń dla osób zainteresowanych, po spotkaniu organizacyjnym, współpracą z poradnią.

Szkolenie pt. "Jak pracować z dziećmi z trudnościami społeczno-emocjonalnymi"

26.10.22 r.
o godzinie 18

Prowadzące:
mgr Anna Stadnik – pedagog
mgr Marta Wiechetek – psycholog

Szkolenie, pt. "Wsparcie ucznia z trudnościami w uczeniu się"

27.10.22 r.
o godzinie 18

Prowadząca:
dr Anna Witek – pedagog