"Złap za stery
do swojej kariery"

Specjalistyczna Poradnia Zawodowa zaprasza do udziału w XIV Ogólnopolskim Tygodniu Kariery „Złap za stery do swojej kariery”, w ramach którego organizowany jest konkurs zawodoznawczy, pt. “Stery kariery”, skierowany do uczniów szkół podstawowych.

W ramach tygodnia kariery proponujemy:

1. Doradztwo zawodowe indywidualne

2. Grupowe zajęcia edukacyjne

3. Spotkania dla rodziców

4. Konkurs zawodoznawczy z nagrodami

Do udziału w zaproponowanych formach zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół, ich rodziców i nauczycieli.

Oferta jest bezpłatna, można ją realizować w czasie Tygodnia Kariery lub w terminie późniejszym, uzgodnionym z doradcami zawodowymi naszej placówki.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia terminów, pod numerami telefonów: 81 747-35-26 lub 509-731-851.

arrow right, arrow, sign
phone, old, 1955

Link do karty zgłoszeniowej do konkursu “Stery kariery “ >>>  

(Każda szkoła może przesłać dowolną ilość prac. W przypadku zgłoszenia powyżej dziesięciu  uczestników, należy powielić kartę zgłoszenia odpowiednią ilość razy tak, aby każdy uczestnik był ujęty na ww. karcie.)

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP – http://sdsiz.com.pl

W zakładce OTK znajdziecie między innymi dwie gry typu “Escape Room” w formie online.