Inspektor danych osobowych

W Zespole Poradni nr 1 w Lublinie, Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych, jest pani Ilona Kapłan, z którą można się skontaktować telefonicznie: 81 466 64 14 lub mailowo: iod@lco.lublin.eu