Druki do pobrania

Wnioski dla potrzeb Zespołu Orzekającego

(w sprawach: nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną/ ruchową/ sprzężoną/ zagrożenie niedostosowaniem społecznym/ niedostosowanie społeczne, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego)

Wnioski dla potrzeb diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

(w sprawach których celem jest ocena funkcjonowania ucznia i ewentualne otrzymanie opinii)

Wniosek o przeprowadzenie badania

psychologicznego/ pedagogicznego/ logopedycznego

Inne wnioski do pobrania

abstract, artwork, cubism