Інформація для беженців з України / Informacja dla uchodźców z Ukrainy

heart, flag, ukraine-7039299.jpg

Інформуємо, що безкоштовну допомогу психологічну усім дітям, молоді та дорослим з України можна отримати в Псилогічно-Педагогічному Центрі № 5

телефон 509 731 851

Для зустрічи не потрібне направлення

У ситуації, коли хтось може розмовляти тільки по украіньски або російськи можна контактоватися з психологами: Дмитрій Лапунов, Гражина Новосад, що примають у Псилогічно-Педагогічному Центрі № 1 на вул. Погодна 54.

телефон 609 074 434

heart, flag, ukraine-7039299.jpg

Informujemy, że
Zespół Poradni nr 1
przy
ul. Magnoliowej 8 w Lublinie

świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym obywatelom Ukrainy.

Telefon kontaktowy 509 731 851

Wizyta nie wymaga skierowania.

W sytuacji konieczności porozumiewania się wyłącznie językiem ukraińskim lub rosyjskim prosimy o kontakt z psychologami: Dmitrij Lapunov lub Grażyna Nowosad, przyjmującymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 przy ul. Pogodnej 54 w Lublinie

Telefon kontaktowy 609 074 434